Hitta takläggare

Är du i behov av takarbete - ta in gratis kostnadsförslag från takläggare i ditt närområde!

Genom tjänsten kan du som vill veta vad ditt kommande takarbete kan tänkas kosta få in offerter från upp till fem företag. Du väljer själv om du vill gå vidare med något av förslagen.

För privatpersoner, företag eller bostadsrättsföreningar

De allra flesta som använder vår tjänst är privatpersoner som har behov av takarbete på en fastighet som de äger men det går självklart lika bra att använda tjänsten som företag eller för dig som är ansvarig för upphandling i en bostadsrättsförening.

Vad kan en takläggare hjälpa dig med?

Takläggare utför vanligtvis olika typer av arbete för att bygga, reparera och underhålla tak på byggnader. Här är några exempel på vanliga arbetsuppgifter för takläggare:

  • Installation av nya tak: Takläggare kan installera nya tak på bostadshus, kommersiella byggnader och andra typer av byggnader. Detta kan innebära att de lägger nya takpannor, shingel, plåttak eller andra typer av takmaterial.

  • Reparation av tak: Takläggare kan utföra reparationer på befintliga tak som har skadats av väder, åldrande eller andra faktorer. Detta kan innebära att de byter ut takpannor, tätar läckor eller utför andra typer av reparationer.

  • Underhåll av tak: Takläggare kan också hjälpa till med underhåll av tak, till exempel genom att rensa takrännor och takavvattningssystem, och genom att inspektera taket för att identifiera eventuella problem som behöver åtgärdas.

  • Isolering av tak: Takläggare kan också isolera tak för att förbättra energieffektiviteten i byggnaden. Detta kan innebära att de lägger isoleringsmaterial mellan takbjälkarna eller att de installerar en isolerande skiva under taket.

  • Takinspektioner: Takläggare kan också utföra inspektioner av tak för att fastställa om det finns skador eller behov av reparation eller underhåll.
  • Installation av takisolering: Takläggare kan installera isolering för att förbättra energieffektiviteten i byggnaden. Detta innebär att man placerar isoleringsmaterial mellan takbjälkarna för att minska värmeförlust genom taket.

  • Takbyten: Ibland kan taket behöva bytas ut helt och hållet, särskilt om det är gammalt eller skadat. Takläggare kan ta bort det gamla taket och installera ett nytt tak för att se till att byggnaden är säker och skyddad.

  • Installation av takavvattning: Takläggare kan också installera takavvattningssystem för att säkerställa att vatten rinner ordentligt från taket. Detta inkluderar installation av takrännor, stuprör och avloppsledningar för att leda bort vatten från byggnaden.

Allt som allt kan takläggare utföra en mängd olika arbetsuppgifter för att säkerställa att tak på byggnader är säkra, fungerande och skyddar byggnadens interiör från väder och vind.

Tips och vägledning för dig som anlitar hantverkare

Hallå Konsument informerar om vad du kan tänka på inför att anlita hantverkare. 

Våra senaste förfrågningar


Vill du som företagare ta del av våra förfrågningar?

Anmäl ditt intresse här.